Skip to content

Tuleeko yritykseni liittyä Kantaan?

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Mitä tämä lakipykälä tarkoittaa kansankielellä ja keiden tulee liittyä Kanta-arkiston käyttäjiksi? Lue lisää tästä artikkelista.

 

Velvollisuus liittyä Kantaan

Asiakastietolaki muuttui 1.11.2021. Uuden asiakastietolain seitsemännessä pykälässä mainitaan, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Koulutettujen hierojien osalta Aluehallintovirasto on erikseen tarkentanut, että velvollisuus liittyä Kanta-arkiston käyttäjäksi on silloin, kun hieroja on Valviran valtuuttama terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän käsittelee asiakas- tai potilastietoja sähköisesti.

Käytännössä asiakas- tai potilastietoja käsitellään aina sähköisesti, mikäli työntekijällä on käytössään sähköinen ajanvarausjärjestelmä


Käytännössä asiakas- tai potilastietoja käsitellään aina sähköisesti, mikäli työntekijällä on käytössään sähköinen ajanvarausjärjestelmä ja asiakkaan hoidosta jää jälki muualle, kuin "ruutupaperin reunaan".

Koskeeko velvoite myös toiminimiä?

Patient doing some special exercises under supervision in a roomKeskustelua on erikseen käyty myös, koskeeko uusi lakipykälä myös yksityisiä elinkeinoharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä? Vai onko velvoite ainoastaan osakeyhtiöillä ja isoimmilla toimijoilla?

Tästäkin Aluehallintovirasto on antanut tarkennuksen: Vaatimus liittyä Kantaan koskee kaikkia yritysmuotoja, yrityksen koosta tai työntekijämäärästä riippumatta.

Myös toiminimiyrittäjien tulee siis liittyä Kantaan, mikäli toiminimiyrittäjä on Valviran valtuuttama terveydenhuollon ammattihenkilö ja yrittäjä käyttää työssään sähköisiä järjestelmiä (joissa käsitellään asiakkaan tai potilaan tietoja).

Siirtymäaikaan ei ole tullut muutoksia

Siirtymäajan osalta sekaannusta ovat luoneet termit “Sosiaalihuollon palvelunantajat” ja “Yksityisen terveydenhuollon ammatilaiset”.

Siirtymäaika on edelleen sosiaalihuollon palvelunantajille (2024). Vanhan Asiakastietolain (159/2007) mukaan yksityisen terveydenhuollon liittymisen takaraja oli 1.9.2015. Uusia siirtymäaikoja ei tullut uuden lain (784/2021) myötä.

 

Tutustu Vellon potilastietojärjestelmään

Tutustu tarkemmin

Lue lisää näistä ominaisuuksista

Ajanvaraus

Vellon ajanvarauksen saat käyttöösi heti. Voit julkaista varauskalenterisi asiakkaillesi jo tänään. Ensimmäiset maksut tilitämme sinulle heti ensi maanantaina.

Lue lisää ajanvarauksesta

Potilasrekisteri + Kanta

Vellon avulla voit käsitellä sekä ylläpitää potilaidesi ajan- ja hoitotietoja turvallisesti. Potilastietosi ovat Vellossa aina ajantasalla ja tallennettavissa Kanta-arkistoon.

Lue lisää Kanta-yhteydestä

Hinnoittelu

Vellon kuukausihinta muodostuu käyttötasosta (Basic tai Premium), varauskalentereiden määrästä, Kanta-käyttäjien määrästä ja lisäominaisuuksista.

Katson Vellon hinnoittelu